معرفی

مشخصات فردی

محمدجواد ثقفی

نام - نام خانوادگی : محمدجواد   ثقفی

پست الکترونیکی : m_saghafi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : I.S.A.L. بلژیک

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : I.S.A.L. بلژیک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : I.S.A.L. بلژیک

دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : -

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ــ برنامه ریزی ــ                                          01/06/1359 تا 01/03/1360

وزارت آموزش و پرورش ــ برنامه ریزی آموزشی ــ                                25/12/1359 تا 01/06/1360

سازمان برنامه و بودجه ــ کارشناس ــ                                                 13/04/1361 تا 13/10/1361

قرارگاه خاتم الانبیاء ــ کارشناس ــ                                                      16/07/1367 تا 20/01/1368

مسئول راه اندازی مرکز کامپیوتر دانشکده هنرهای زیبا                                                    07/02/1373

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه معماری                                                                  25/10/1373

مدیر گروه معماری دانشگاه بین المللی قزوین                                        00/11/1373 تا 00/08/1374    

عضو شورای عمرانی حوزۀ معاونت دانشجویی                                                               02/10/1375

عضو شورای علمی آتلیه معماری ایران ــ فرانسه                                                          19/07/1375

عضو کمیته ارتقاء رشته های هنری                                                                         25 /07/1375

عضو شورای فنی مدیریت ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه تهران                                      08/08/1375

عضو کمیته برگزار کننده امتحان جامع دکتری                                                               20/08/1375

عضو شورای علمی برگزاری کنفرانس جهانی شهر ، معماری و گفتگوی تمدن ها                  03/11/1378

عضو کمیسیون تخصّصی تأمین ، تنظیم و توزیع اعتبارات دانشگاهی شورای برنامه ریزی      15 /04/1379

عضو کمیته برگزاری امتحان جامع دکتری                                                                   21/07/1375

عضو شورای اجرائی طرح پژوهشی خانه های سنتی اصفهان                                             80 - 1379   

  عضو کمیسیون تخصصی تامین ، تنظیم و توزیع اعتبارات دانشگاهی شورای برنامه ریزی دانشگاه      15/04/1379    

سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده هنرهای زیبا                                                82 -1381

     سرپرست گروه طراحی صنعتی دانشکده هنرهای زیبا                                             01/03/1382 تا 20/08/1382

نماینده دانشکده در کمیسیون علوم و فنی شورای پژوهشی دانشگاه                                20/07/1375 تا 08/11/1383

معاون پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا                                                                     20/07/1375 تا 01/12/1376

معاون اداری و مالی دانشکده هنرهای زیبا                                                               01/12/1376 تا 30/04/1380

معاون پژوهشی دانشکده هنرهای زیبا                                                                     30/04/1380 تا 12/02/1383

نمایندۀ ریاست دانشگاه در کمیسیون مناقصات طرح های عمرانی دانشگاه                        18/08/1383

رئیس کمیتۀ تخصّصی معماری و شهرسازی ساماندهی ( طرح ساماندهی دانشگاه )            01/09/1383

عضو کمیتۀ تخصّصی تعیین صلاحیّت مهندسان در رشتۀ معماری. وزرات مسکن و . .          23/05/1385

مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه تهران                                                                12/02/1383 تا 13/04/1386

مدیر کل موزه های دانشگاه تهران                                                                          18/06/1386 تا 04/07/1390

مدیر کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران                                                  04/07/1390 تا 15/05/1393

عضو هیات مدیره مراکز خدمات رفاهی دانشگاه تهران – اداره کل منابع و نیروی انسانی     14/12/1390 تا 15/05/1393عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

-

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

-

-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری تهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 36

سمت اجرایی در دانشگاه : -

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394/11/01

محمدجواد ثقفی
محمدجواد ثقفی

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^